Стратегія інституційної інтеграції України у світову економіку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті визначаються та обґрунтовуються основні положення інституційної стратегії інтеграції України у світову економіку. Аналізуються шляхи реалізації відкритості економіки через регулюючі функції держави, оптимального поєднання зовнішньоекономічної відкритості та захисту національних інтересів. Обґрунтовується необхідність застосування протекціоністських заходів, включаючи обмеження іноземної конкуренції і підтримку національних товаровиробників з урахуванням вимог євроінтеграційних структур та міжнародних регулюючих об’єднань, Світової організації торгівлі.
Description
Keywords
інституціональна стратегія, інтеграція, економічний протекціонізм, експорт, імпорт, лібералізація торговельного регулювання
Citation
Грищенко А. А. Стратегія інституційної інтеграції України у світову економіку / А. А. Грищенко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 22. – С. 35–41.