Еволюція змісту просування у моделях маркетингу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05
Authors
Вахній, В. В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Висвітлено еволюцію сутнісних параметрів, спрямованості та умов застосування інструментів і методів просування в існуючих моделях маркетингу.
Отражена эволюция сущностных параметров, направленности и условий применения инструментов и методов продвижения в существующих моделях маркетинга.
Description
Keywords
комплекс маркетингу, моделі 4Р, 4С, 4V, маркетингове просування, маркетингові комунікації, комплекс маркетинга, модели 4Р, 4С, 4V, маркетинговое продвижение, маркетинговые коммуникации
Citation
Вахній В. В. Еволюція змісту просування у моделях маркетингу / В. В. Вахній // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 1. – С. 271–280.