Соціальна держава в Україні та проблема подолання бідності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-10-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто проблему бідності та становлення соціальної держави в Україні.
In the article the problem of poverty and alteration of the social state in Ukraine is examined.
Description
Keywords
соціальна, правова держава, демократія, громадянське суспільство, бідність, social, legal state, democracy, civil society, poverty
Citation
Мудренок О. В. Соціальна держава в Україні та проблема подолання бідності / О. В. Мудренок // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 27. – С. 22–28.