Міжнародна політологія

Abstract
У навчальному посібнику розкрита основна проблематика сучасних міжнародних відносин у політологічному вимірі. З врахуванням найновіших тенденцій висвітлено широке коло питань міжнародної системи і глобального розвитку: від понять геополітики, міжнародних відносин і міжнародної політики, політичної глобалізації до аналізу політичного лідерства, світових політичних процесів, міжнародних комунікацій. Розкриті теми сприятимуть науковому пізнанню міжнародної політичної дійсності.
Description
Keywords
Citation
Міжнародна політологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / [Бульбенюк С. С., Гапоненко В. А., Довганик Н. М. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – 290 с. – Назва з титул. екрану.