Методологія побудови моделі системи прогнозного аналізу відтворюваних економічних ресурсів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Обґрунтовано методологію побудови моделі системи прогнозного аналізу відтворюваних економічних ресурсів. Зазначено, що впровадження її у практичну діяльність вітчизняних підприємств дозволить удосконалити процес планування напрямів відтворення економічних ресурсів. У статті наведено результати прогнозного моделювання якості відтворюваних економічних ресурсів за видами та напрямами відтворення.
Methodology of construction of model of the system of prognosis analysis of the recreated economic resources is grounded. It is noted, that introduction of her in practical activity of domestic enterprises will allow to perfect the process of planning of directions of recreation of economic resources. In the article the results of prognosis design of quality of the reproduced economic resources after kinds and directions of recreation are resulted.
Description
Keywords
відтворювані ресурси, моделювання, відновлювати, якість, прогнозування, модель, аналіз, reproducible resources, modeling, restore, quality, forecasting, model, analysis
Citation
Городянська Л. В. Методологія побудови моделі системи прогнозного аналізу відтворюваних економічних ресурсів / Л. В. Городянська // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 25. – С. 482–493.