Сучасні міграційні виклики для України

Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена дослідженню впливу міграційних процесів на соціально-економічний розвиток та ринок праці в Україні.
The article is dedicated to the research of migration process influence on socio-economic process and labor market in Ukraine.
Description
Keywords
трудова міграція, ринок праці, international labor migration, labor market
Citation
Ольшевська І. П. Сучасні міграційні виклики для України / І. П. Ольшевська // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 87–95.