Формальний опис агрегації даних у багатомовних ORACLE-системах аналітичної обробки даних для вирішення економічних задач

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті вивчено можливості багатовимірних Oracle-систем аналітичної обробки даних на прикладі побудови формальної схеми моделі даних для вирішення економічних розрахунків. Аналізуються методи агрегації даних як засіб подальшого аналізу економічної інформації за допомогою такої системи. Технологія аналітичної обробки даних надає можливість їх представлення у різноманітних розрізах для полегшеного аналізу великих об’ємів інформації.
The article examines multidimensional Oracle analytical data processing systems possibilities as an example based on formal data model scheme for solving economic calculations. Data aggregation methods as means of the further economic information analysis is being examined using the above-mentioned system. Technology of analytical processing allows to represent data in different contexts for easier analysis of large amounts of information.
Description
Keywords
обчислювальна операція, багатовимірна модель, агрегація даних, вимір, ієрархія даних, Oracle-система, calculation, multidimensional model, data aggregation, dimension, data hierarchy, Oracle system
Citation
Устенко С. В. Формальний опис агрегації даних у багатомовних ORACLE-системах аналітичної обробки даних для вирішення економічних задач / С. В. Устенко, А. А. Дмітрив // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 33. – С. 302–310.