Вплив формування звітності на ефективність діяльності підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-01-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядаються основні підходи до формування і використання даних звітності підприємства в процесі його діяльності.
This article discusses the basic approaches to the formation and use of data in the enterprise reporting during its activities.
В статье рассматриваются основополагающие подходы к формированию и использованию данных отчетности предприятия в процессе его деятельности.
Description
Keywords
звітність, показники звітності, фінансова звітність, управлінська звітність, reporting, data of the reporting, financial reporting, managerial reporting, отчетность, показатели отчетности, финансовая отчетность, управленческая отчетность
Citation
Свідерський Д. Є. Вплив формування звітності на ефективність діяльності підприємства / Д. Є. Свідерський // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 15. – С. 332–339.