Державне регулювання соціально-трудових відносин

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено питання державного регулювання соціально-трудових відносин, визначено поняття СТВ, типи та нормативно-правові акти, які їх регламентують.
Description
Keywords
Соціально-трудові відносини, регулювання СТВ, система СТВ, Генеральна угода, соціальне партнерство
Citation
Барикін Д. К. Державне регулювання соціально-трудових відносин / Д. К. Барикін // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2 ч. / відп. ред. С. Фіялка. – Ч. 2. – С. 356–363.