Теоретичні аспекти формування стратегічних альянсів підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-10-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджено теоретичні положення формування стратегічних альянсів, зокрема ідентифікації сутності такої форми міжфірмової взаємодії, розглянуто класифікації альянсів та визначено підходи до їх створення.
The article deals with the theoretical position of the of strategic alliances forming, including the identification of the nature of this form of inter-firm collaboration; there were considered the types of classification of alliances and the approaches to their creation were defined.
Description
Keywords
стратегічні альянси підприємств, тип, вид, форма альянсу, enterprise strategic alliances, type, kind, alliance form
Citation
Махова Г. В. Теоретичні аспекти формування стратегічних альянсів підприємства / Г. В. Махова // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 24–25. – С. 19–24.