Сучасні проблеми якості продукції молокопереробного підкомплексу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-09-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано основні проблеми забезпечення якості продукції підприємств молокопереробного підкомплексу. Беручи до уваги складне становище, в якому опинились вітчизняні виробники молокопереробного підкомплексу, запропоновано змінити орієнтацію з виключно внутрішнього ринку молочної продукції на ринки країн Європи та Латинської Америки. Доведено, що для виходу на нові ринки підприємству-виробнику потрібно використати наявний потенціал компанії, залучити інвестиції та створити власні джерела високоякісної сировини — великі ферми з утримання крупної рогатої худоби молочних порід.
This article contains the analysis of quality problem of the milk processing subcomplex. The gist of the article is the solution of low quality diary product problem. Having used the analysis of the contemporary state of milk processing subcomplex, the author comes to the conclusion that the key problem of the product low quality is lack of the milk raw material for normal production process. The milk raw material is supplied by a various range of private householders (approximately 80 %) who can not support its good quality. The milk raw material is not homogeneous, contains harmful contaminants, rests of different antibiotics. The fields where the householders keep their cows are not certified, also the labor productivity in milk processing subcomplex of Ukraine is very low (13,5 man/hour). To solve the problem it is necessary that the big dairy producers create their own farms to obtain the milk raw material from one source. Another problem is non-ecologic packing which contaminates the environment and may cause serious diseases to humans as a result of penetrating of the toxic materials from the plastic packages into the diary products.
В статье проанализированы основные проблемы обеспечения качества продукции предприятий молокоперерабатывающего подкомплекса. Принимая во внимание сложную ситуацию, в которой оказались отечественные производители продукции молочного сырья, в статье предлагается изменить ориентацию производителей с исключительно внутреннего рынка молочной продукции на рынки стран Европы и Латинской Америки. Приведены аргументы в пользу использования имеющегося потенциала предприятий-производителей, привлечения инвестиций и создания собственных источников высококачественного сырья — больших ферм по содержанию крупного рогатого скота молочных пород.
Description
Keywords
якість продукції, молокопереробний підкомплекс, трансфер технологій, екологізація виробництва, державна підтримка, product quality, milk-processing subcomplex, technology transfer, ecologization of the production, non-ecologic packing, качество продукции, молокоперерабатывающий подкомплекс, трансфер технологий, экологизация производства, государственная поддержка
Citation
Бакалова Н. Л. Сучасні проблеми якості продукції молокопереробного підкомплексу / Н. Л. Бакалова // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 35. – С. 155-161.