Соціально-економічні суперечності в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядається проблема доброякісності реклами і відповідальності бізнесу перед споживачем та соціальною безпекою в Україні.
The article deals with the problem of pure advertising and business responsibility to the consumer and social security in Ukraine.
В статье рассматривается проблема доброкачественности рекламы, а также ответственности бизнеса перед потребителем и социальной безопасностью в Украине.
Description
Keywords
диференціація товарів, реклама, психологія споживача, квазі-потреби, здоров’я, health, pseudo-reqirement, advertising, differentiate goods, consumer psychology, психология потребителя, квази-потребности, здоровье, дифференциация товаров
Citation
Крюкова І. О. Соціально-економічні суперечності в Україні / І. О. Крюкова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 1. – С. 34–41.