Діагностика привабливості реальних інвестицій за використання нечітко-множних описів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті порушується проблематика оцінки ефективності інвестиційних проектів в ситуації нечіткості вихідних фінансово-економічних параметрів. У межах цього доопрацьовано методи побудови нечітких оцінок для показників внутрішньої норми доходності і терміну окупності, первинні варіанти яких були запропоновані автором у попередніх роботах. Проведено порівняльний аналіз вказаних методів з відповідними альтернативними методами, що належать іншим науковцям, а також вдосконалено нечіткомножинну модель вибору найкращого інвестиційного проекту з множини попередньо згенерованих варіантів, вихідна версія якої також була сформульована автором раніше.
Description
Keywords
інвестиційний проект, нечіткі оцінки, внутрішня норма доходності, термін окупності, ступінь можливості, модель інвестиційного вибору
Citation
Коцюба О. С. Діагностика привабливості реальних інвестицій за використання нечітко-множних описів / О. С. Коцюба // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2007. – Вип. 20–21. – С. 56-67.