Ідентифікація та маркування новацій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-11-19
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розкрито сутність, проаналізовано процес розпізнання, ізоляції й маркування новацій і продемонстровано їх вплив на динамічний розвиток економіки.
The article exposes and analyzes the process of recognition, isolation and labeling innovations and demonstrates their impact on the dynamic development of the economy.
В статье раскрывается суть, анализируется процесс распознавания, изоляции и маркировки новаций и демонстрируется их влияние на динамичное развитие экономики.
Description
Keywords
матерія, новація, ланцюг новацій, об’єкт інтелектуальної власності, matter, innovation, chain innovations, intellectual property, материя, новация, цепочка новаций, объект интеллектуальной собственности
Citation
Іващенко В. І. Ідентифікація та маркування новацій / В. І. Іващенко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 29. – С. 115–126.