Агентська теорія у контексті глобалізаційних процесів

Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена дослідженню теорії агентських відносин у світлі глобалізаційних процесів. Вивчено історичний аспект розвитку економічної думки у сфері агентських відносин. Запропоновано класифікацію агентських витрат.
Description
Keywords
глобалізація, корпоративне управління, агентська теорія, принципал, агент, асиметрія інформації, агентські витрати
Citation
Чуб О. О. Агентська теорія у контексті глобалізаційних процесів / О. О. Чуб // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 21. – С. 250–256.