Національні інноваційні процеси в координатах глобального економічного простору

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто тенденції в інноваційних процесах в Україні, що сформувалися за роки незалежності, визначено їх динаміку і вплив на економічні показники; проведено зіставлення показників інноваційної діяльності в Україні із значеннями їх аналогів у країнах — світових лідерах з інноваційного розвитку.
The article deals with trends in the innovation processes in Ukraine, which were formed during the years of independence, as well as their dynamics and impact on economic performance. The indicators of innovation activity in Ukraine were compared with the countries — world leaders in innovation.
Description
Keywords
інноваційні процеси в Україні, потенціал НІС, тенденції в інноваційній діяльності, міжнародна конкурентоспроможність України, innovation processes in Ukraine, potential of NIS, trends in innovation, international competitiveness of Ukraine
Citation
Соболєва Т. О. Національні інноваційні процеси в координатах глобального економічного простору / Т. О. Соболєва // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 48–55.