Управління соціальними інвестиціями

No Thumbnail Available
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
У навчальному посібнику висвітлено концептуальні основи управління соціальними інвестиціями та розглянуто практики соціального інвестування. Досліджено теоретичні засади соціальних інвестицій та їх роль в економіці. Обґрунтовано специфіку та організаційні форми управління соціальними інвестиційними проектами. Зосереджено увагу на ефективності соціальних інвестицій та потенціалі соціального інвестування. Здійснено аналіз ресурсного забезпечення та ризиків соціального інвестування. Досліджено особливості управління соціальними інвестиціями в Україні. Зроблено оцінку галузевих стандартів організації управління соціальними інвестиціями та огляд особливостей управління соціальними інвестиціями міжнародних фінансових інституцій. Навчальний посібник підготовлено для здобувачів вищих навчальних закладів, які навчаються за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Крім того, матеріали навчального посібника можуть бути цікавими для наукових працівників, викладачів, фінансистів, представників бізнесу та громадських організацій, інвесторів, стартаперів, аспірантів.
Description
Keywords
Citation
Диба М. І. Управління соціальними інвестиціями [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. І. Диба, Ю. О. Гернего ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – 129, [3] с. – Назва з титул. екрану.