Конкуренція та сезонність кондитерського ринку як передумови використання аутсорсінгу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто рівень конкуренції в кондитерській галузі України. Розраховано індекс Херфіндаля—Хіршмана в галузі, проаналізовано його динаміку. Досліджено сезонність попиту на кондитерську продукцію. Визначено передумови використання аутсорсінгу на підприємствах кондитерської галузі.
Проанализирован уровень конкуренции в кондитерской промышленности Украины. Рассчитан показатель Херфиндаля—Хиршмана в отрасли, проанализирована его динамику. Исследована сезонность спроса на кондитерскую продукцию. Определены предпосылки использования аутсорсинга на предприятиях кондитерской промышленности.
Description
Keywords
конкуренція, аутсорсінг, кондитерська промисловість, сезонність виробництва, індекс Херфіндаля-Хіршмана, конкуренция, аутсорсинг, кондитерская промышленность, сезонность производства, индекс Херфиндаля—Хиршмана
Citation
Козачко М. В. Конкуренція та сезонність кондитерського ринку як передумови використання аутсорсінгу / М. В. Козачко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 1. – С. 280–290.