Шляхи вдосконалення механізму моніторингу кредитних ризиків при інвестиційному кредитуванні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто принципи розрахунку кредитних ризиків, організацію кредитного моніторингу у банках та шляхи зниження кредитних ризиків. Представлено різні методики оцінки кредитного ризику, що використовуються у світовій банківській практиці. Запропоновано механізм покращення існуючої системи моніторингу кредитних ризиків при інвестиційному кредитуванні.
The article considers principles of calculating credit risks, organization of credit monitoring in banks and ways to reduce credit risks. The work presents various methods for assessing credit risk, used in global banking practice. The paper suggests a mechanism for improving the existing credit risk monitoring system for investment lending.
Рассмотрены принципы расчета кредитных рисков, организацию кредитного мониторинга в банках и пути снижения кредитных рисков. Представлены различные методики оценки кредитного риска, используемые в мировой банковской практике. Предложен механизм улучшения существующей системы мониторинга кредитных рисков при инвестиционном кредитовании.
Description
Keywords
інвестиційне кредитування, банківські ризики, кредитний ризик, кредитний моніторинг, investment lending, bank risk, credit risk, credit monitoring, инвестиционное кредитование, банковские риски, кредитный риск, кредитный мониторинг
Citation
Островська Н. Л. Шляхи вдосконалення механізму моніторингу кредитних ризиків при інвестиційному кредитуванні / Н. Л. Островська // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. А. М. Мороз. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 20. – С. 132–141.