Ключові складові мобільної інтеграції чинників управління вартістю підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто сучасні підходи до управління вартістю підприємств. Обґрунтовано формування моделей управління вартістю підприємств залежно від сукупності чинників зовнішнього і внутрішнього впливу. Запропоновано способи інтеграції чинників для побудови оптимальної моделі управління вартістю підприємства.
The article reviews current approaches to managing the value of companies. The formation of cost management business models based on a combination of internal and external factors influence is presented in the work. The article suggests the ways to integrate factors for building an optimal model of cost management of the company.
Description
Keywords
вартісний менеджмент, модель управління, вартісне оцінювання, фактори вартості, cost management, model management, cost estimation, cost evaluation, factors of cost
Citation
Данильченко С. С. Ключові складові мобільної інтеграції чинників управління вартістю підприємства / С. С. Данильченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Економіка підприємства: теорія і практика : в 2 ч. – Ч. 1. – Ч. 1. — С. 261–266.