Фіскальні ефекти структурних зрушень у податковій системі України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ТОВ «Інститут суспільної трансформації», Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України
Abstract
Оцінено обсяг податкових надходжень, на який можуть збільшитися доходи бюджету за умови структурних зрушень у бік оподаткування майна та процентних доходів від депозитних рахунків у банках за незмінного рівня загального податкового навантаження. Обґрунтовано можливість зменшення загального податкового навантаження без ризику бюджетних втрат. Запропоновано альтернативну структуру податкових надходжень у Зведеному бюджеті України.
The main part of the tax system in Ukraine make the taxes, the payment of which can be easily avoided. It complicatesthe management of them and doesn’t give a possibility to fully realize the tax system potential. That’s why the structural chan ges in property taxation and taxation on incomes from saving on deposit accounts are quite necessary. The aim of this article is to evaluate the amount of the taxes which can increase the state budget incomes in case the structural changes in property taxation and taxation on interest incomes from deposit accounts are realized while constant level of total tax burden. The stru c- tural changes in property and interest incomes taxation give a possibility to receive additional 13.6 billion UAH or decrease the total tax burden by 0,6 percent without running a risk of losing a part of the budgetary incomes. The suggested structur- al changes don’t require significant reforms in the tax system of Ukraine. The introduction of the property tax and the tax oninterest incomes from saving on deposit accounts will promote the realization of the social fairness principle in taxation.
Оценен объем налоговых поступлений, на который могут увеличиться доходы бюджета при условии структурных сдвигов в сторону налогообложения имущества и процентных доходов от депозитных вкладов в банках при неизменном уровне общей налоговой нагрузки. Обоснована возможность уменьшения общей налоговой нагрузки без риска бюджетных потерь. Предложена альтернативная структура налоговых поступлений в консолидированном бюджете Украины.
Description
У структурі податкової системи України найбільшу частку посідають податки, від сплати яких легко ухилитися, що ускладнює управління ними і не дає змоги повністю реалізувати її фіскальний потенціал. Тому необхідними є структурні зрушення у бік майнового оподаткування та оподаткування доходів від вкладів на депозитні рахунки. Мета статті - оцінити обсяг податкових надходжень, на який можуть збільшитися доходи бюджету за умови структурних зрушень у бік майнового оподаткування та оподаткування процентних доходів від вкладів на депозитні рахунки у банках при незмінному рівні загального податкового навантаження. Структурні зрушення у бік майнових податків та оподаткування процентних доходів дають можливість отримати додаткові надходження у сумі або зменшити загальне податкове навантаження на 0, 6 в. п. без ризику бюджетних втрат. Запропоновані структурні зрушення не вимагають кардинальних змін у податковій системі України. Ведення податку на майно та доходи від вкладів на депозитні рахунки сприятиме реалізації принципу соціальної справедливості в оподаткуванні.
Keywords
податки, податкова система, податкове навантаження, податок на майно, податок на процентні доходи за депозитами, структурні зрушення, tax system, tax burden, property tax, tax on interest income, structural changes, налоги, налоговая система, налоговая нагрузка, налог на имущество, налог на процентные доходы по депозитам, структурные сдвиги
Citation
Тимченко О.М. Фіскальні ефекти структурних зрушень у податковій системі України / О. М. Тимченко, Ю. В. Сибірянська // Економічний часопис–ХХІ. – 2014. - № 1-2. – С. 69-73.