Тенденції розвитку діяльності інституційних інвесторів в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-02-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто теоретичні аспекти діяльність інституційних інвесторів, які функціонують на фінансовому ринку України. Окреслено основні тенденції їх розвитку та проблеми, що стримують їх діяльність.
Theoretical aspects of activity institutional investors such as financial intermediaries (FI) on financial market are considered in the article. Main trends and problems that restrain its activities are defined.
В статье рассматриваются теоретические аспекты деятельности институциональных инвесторов, функционирующих на финансовом рынке Украины. Очерчено основные тенденции их развития та проблемы, которые сдерживают их деятельность.
Description
Keywords
фінансові посередники, інституційні інвестори, фінансові ресурси, фінансовий ринок, financial intermediaries, institutional investors, financial resources, financial market, финансовые посредники, институциональные инвесторы, финансовые ресурсы, финансовый рынок
Citation
Юркевич О. М. Тенденції розвитку діяльності інституційних інвесторів в Україні / О. М. Юркевич // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 200–211.