Критерії ідентифікації великих платників податків: зарубіжний досвід та українські реалії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-05-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті систематизовано критерії визначення категорії великих платників податків у розвинених країнах світу та Україні, розкрито основні передумови формування спеціалізованих податкових органів по роботі із великими платниками податків, а також висвітлено перспективи оптимізації їх податкового супроводження в Україні.
In this article the criteria for definition of the large taxpayers in developed countries and in Ukraine are described. The author also explains main premises of establishing Large Taxpayer Units and lays down prospects of improving the tax service in Ukraine.
В статье систематизированы критерии определения больших налогоплательщиков в развитых странах мира и Украине, раскрыты основные причины формирования специализированных налоговых органов по работе с большими налогоплательщиками, а также сформулированы перспективы оптимизации их налогового сопровождения в Украине.
Description
Keywords
податкове адміністрування, великі платники податків, платники з високим рівнем доходів, податкова реформа, податкове супроводження, tax administration, large taxpayers, high-income taxpayers, fiscal reform, tax service, налоговое администрирование, большие налогоплательщики, плательщики с высоким уровнем доходов, налоговая реформа, налоговое сопровождение
Citation
Славкова А. А. Критерії ідентифікації великих платників податків: зарубіжний досвід та українські реалії / А. А. Славкова, О. С. Ватаманюк // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 2. – С. 119–131.