Особливості використання вартісно-функціонального обліку при імплементації моделі процесного управління

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-01-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті визначено основні особливості функціонально-вартісного аналізу та обліку бізнес-процесів. Запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності підприємства в контексті застосування АВС аналізу за умови процесної моделі управління.
The article outlines the basic features of functional cost analysis and accounting business processes. Recommendations for improving enterprise efficiency in the application of ABC analysis provided for process management model are proposed in the work.
Description
Keywords
функціонально-вартісний аналіз, центри фінансового обліку, аудит бізнес-процесів, процесний підхід, реінжиніринг, оптимізація бізнес-процесів, value analysis centers, accounting, auditing, business processes, process approach, reengineering, business process optimization
Citation
Бортнік А. М. Особливості використання вартісно-функціонального обліку при імплементації моделі процесного управління / А. М. Бортнік // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 17. – С. 240–246.