Концепції побудови еволюційних систем управління підприємствами та їх мультиагентна реалізація

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В умовах ринкової економіки традиційні форми управління виробничими підприємствами є неефективними, оскільки ринок, що динамічно змінюється, вимагає швидкої і гнучкої реакції з боку систем управління такими підприємствами. На противагу таким формам управління пропонується ідея еволюційного управління. Можливими організаційними концепціями реалізації еволюційного управління можуть бути концепції голоністичних (голонічних) виробничих систем (ГВС), біонічних виробничих систем (БВС) та фрактальних виробничих систем (ФВС). В якості інструментарію для побудови таких систем пропонується використовувати мультиагентні технології.
Description
Keywords
виробниче підприємство, система управління, еволюційне управління, голонічна виробнича система, біонічна виробнича система, фрактальна виробнича система, мультиагентні технології
Citation
Гужва В. М. Концепції побудови еволюційних систем управління підприємствами та їх мультиагентна реалізація / В. М. Гужва // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 22–23. – С. 154–157.