Актуальні проблеми інвестиційної політики у сфері забезпечення розвитку регіонального ринку нерухомості

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто проблеми інвестиційної політики у сфері забезпечення розвитку регіонального ринку нерухомості в Україні.
In the article the problems of investment policy are examined in the field of providing of regional market of the real estate development in Ukraine.
Description
Keywords
інвестиції, інвестиційна політика, інвестиційний процес, регіональний ринок нерухомості, investments, investment policy, investment process, regional market of the real estate
Citation
Салмінська М. Г. Актуальні проблеми інвестиційної політики у сфері забезпечення розвитку регіонального ринку нерухомості / М. Г. Салмінська // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 27. – С. 203–210.