Стратегічні напрями розвитку системи професійного навчання безробітних

No Thumbnail Available
Date
2010-05-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
Abstract
Description
Keywords
професійне навчання безробітних, концепція, право, зайнятість, розвиток, training for the unemployed, concept, right, employment, development
Citation
Костенко М. А. Стратегічні напрями розвитку системи професійного навчання безробітних / М. А. Костенко // Актуальні проблеми професійного навчання безробітних : зб. праць науково-практичного семінару. – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 152 с.