Конкурентоспроможність робочих місць в економіці України: сучасний стан та напрями підвищення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Доведено домінування низькотехнологічних робочих місць в економіці України. Визначено домінанту підвищення конкурентоспроможності робочих місць. Наведено заходи щодо проектування робочих місць на основі концепції збагачення праці. Узагальнено складові оцінювання технічного та організаційного рівня робочих місць.
Description
Keywords
Технологічні уклади, робочі місця, нові робочі місця, модернізація робочих місць, проектування робочих місць, технічний рівень робочого місця, організаційний рівень робочого місця, конкурентоспроможність робочих місць
Citation
Герасименко О. О. Конкурентоспроможність робочих місць в економіці України: сучасний стан та напрями підвищення / О. О. Герасименко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2 ч. / відп. ред. С. Фіялка. – Ч. 2. — С. 456–465.