Еволюція політики рефінансування в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-04-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Аналізуються умови та активність рефінансування банків України на різних етапах реформування та розвитку національної економіки. Розглядаються перспективи використання політики рефінансування для активізації банківського кредитування реального сектору економіки.
The article analyzes conditions and activity of refinancing of Ukrainian banks at various stages of reforming and developing the national economy. The paper examines the prospects of using the refinancing policy to activate bank lending to the real sector of the economy.
Анализируются условия и активность рефинансирования банков Украины на разных этапах реформирования и развития национальной экономики. Рассматриваются перспективы использования политики рефинансирования для активизации банковского кредитования реального сектора экономики.
Description
Keywords
політика рефінансування, механізми рефінансування, безготівкова емісія, ліквідність банків, стимулюючі кредити, refinancing policy, mechanisms of refinancing, non-cash emission, banks liquidity, stimulating credit, политика рефинансирования, механизмы рефинансирования, безналичная эмиссия, ликвидность банков, стимулирующие кредиты
Citation
Пуховкіна М. Ф. Еволюція політики рефінансування в Україні / М. Ф. Пуховкіна // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 16. – С. 145–152.