Пріоритети сучасної державної політики у сфері розвитку наноіндустрії

Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розкрито місце наноіндустрії в сучасному інноваційному розвитку країн-лідерів світового господарства, а також кількісні та структурні параметри глобального ринку нанотехнологій. Особливу увагу приділено оцінці конкурентних переваг американської, європейської та японської моделей державної підтримки наноіндустрії.
Description
Keywords
технологічний уклад, нанотехнології, наноіндустрія, світовий ринок нанотехнологій, міжнародна конкурентоспроможність, національна інноваційна система
Citation
Столярчук Я. М. Пріоритети сучасної державної політики у сфері розвитку наноіндустрії / Я. М. Столярчук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2 ч. / відп. ред. С. Фіялка. – Ч. 2. — С. 181–187.