Деякі питання зловживання процесуальними правами у господарському судочинстві

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Статтю присвячено проблемі зловживання процесуальними правами в господарському судочинстві України. Розглянуто окремі аспекти зловживання з боку різних учасників господарського процесу, приклади відповідальності за зловживання процесуальними правами в господарському судочинстві, проаналізовано судову практику.
The article deals with the problem of abuse of procedural rights in Ukraine economic legal proceedings. It considers some aspects of abuse by various participants of economic legal process, examples of responsibility for the abuse of procedural rights in the economic legal proceedings, analysis of judicial practice.
Description
Keywords
зловживання процесуальними правами, господарське судочинство, окрема ухвала господарського суду, відповідальність за процесуальні зловживання в господарському судочинстві, abuse of procedural rights, economic legal proceedings, separate commercial court ruling, responsibility for procedural abuses in the commercial proceedings
Citation
Намясенко О. К. Деякі питання зловживання процесуальними правами у господарському судочинстві / О. К. Намясенко // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Юридичний ф-т ; редкол.: В. Ф. Опришко (головн. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 14. – С. 294–305.