Сучасне розуміння корпоративної культури

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано процес формування корпоративної культури організації, обґрунтовано її складові. Встановлено роль корпоративної культури у визначенні стратегічних пріоритетів діяльності організації та забезпеченні її конкурентоспроможності.
The process of formation of corporate culture of organization is grounded in the article. The author defined the role of corporate culture in defining the strategic priorities of organizational activity and supporting competitiveness.
Статья содержит анализ процесса формирования корпоративной культуры организации, а также обоснование ее структурных составляющих. Определена роль корпоративной культуры в формировании стратегических приоритетов деятельности организации, обеспечении ее конкурентоспособности.
Description
Keywords
корпоративна культура, складові корпоративної культури, модель корпоративної культури, стратегія розвитку корпоративної культури, сorporate culture, components of corporate culture, model of corporate culture, strategy of development of corporate culture, корпоративная культура, составляющие корпоративной культуры, модель корпоративной культуры, стратегия развития корпоративной культуры
Citation
Данюк В. М. Сучасне розуміння корпоративної культури / В. М. Данюк, О. О. Чернушкіна // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 1. – С. 250-259.