Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності: міжпредметний тренінг

Abstract
Навчальний посібник являє собою дидактичну модель організації тренінгу «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності». Складається із 20 тем, вивчення яких дозволяє сформувати комплекс компетенцій спеціаліста з КСВ у міжнародних і національних компаніях. Слайдовий метод компонування фактичного матеріалу дозволяє уникнути використання другорядного матеріалу, що робить його привабливим як для викладачів, так і для студентів. Водночас численні кейси орієнтовані на глибоке розуміння суті корпоративної соціальної відповідальності та тих переваг, які вона несе компаніям користувачам таких практик. Посібник рекомендований для студентів бакалаврських і магістерських програм з міжнародної міжнародного менеджменту, викладачів ВНЗ, державних службовців, представників вітчизняного бізнесу, котрі прагнуть опанувати сучасні крос-культурні інструменти для самостійного прийняття і реалізації рішень щодо вибору та імплементації європейського досвіду КСВ в умовах реального бізнес-середовища України.
Description
Keywords
Citation
Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності: міжпредметний тренінг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / [Л. П. Петрашко, Є. Г. Панченко, О. В. Мартинюк та ін.] ; за ред. Л. П. Петрашко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – 310, [2] с. – (Спільний проект фонду Монте та ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана») (Тренінг «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності» № 553110-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE за програмою «Lifelong Learning» грант № 2014-1786 / 001-001). – Назва з титул. екрану.