Професійний статус управлінського консультування: аргументи за і проти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто концептуальні засади та запропоновано дескрипційну модель професіоналізації управлінського консультування. Виявлено передумови та доведено необхідність визнання професійного статусу консалтингової діяльності в глобальному просторі.
In the article the concept and the descriptive model of the management consulting professionalization are proposed. The author has revealed the preconditions and proved the necessity of acceptance of the consulting professional status in the global environment.
Description
Keywords
професіоналізація, управлінське консультування, консалтингова діяльність, дескріпційна модель професіоналізації управлінського консультування, professionalization, management consulting, descriptive model of the management consulting professionalization
Citation
Верба В. А. Професійний статус управлінського консультування: аргументи за і проти / В. А. Верба // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Економіка підприємства: теорія і практика : в 2 ч. – Ч. 1. – С. 13–22.