Удосконалення фінансових відносин у підприємствах місцевого господарства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-01-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто проблеми удосконалення фінансових відносин в підприємствах водопостачання та водовідведення у відповідності з розвитком форм власності.
The problems of enhancing financial relations at water supply and sewage enterprises according to the development of forms of property ownership are considered in the article.
В статье рассматриваются проблемы усовершенствования финансовых отношений в предприятиях водоснабжения водоотвода в соответствии с развитием форм собственности.
Description
Keywords
фінансові відносини, форми власності, financial relations, ownership, финансовые отношения, формы собственности
Citation
Яцюта В. П. Удосконалення фінансових відносин у підприємствах місцевого господарства / В. П. Яцюта, А. В. Яцюта // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 211–218.