Проблеми інтеграції банків з небанківськими компаніями в умовах глобалізації фінансових ринків

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-05-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена проблемі інтеграції банків із небанківськими компаніями.
The article deals with the integration of banks with non-bank companies.
Статья посвящена проблеме интеграции банков с небанковскими компаниями.
Description
Keywords
банк, небанківські установи, фінансова глобалізація, bank, nonbank institution, банк, небанковские учреждения, финансовая глобализация
Citation
Алексеєнко М. Д. Проблеми інтеграції банків з небанківськими компаніями в умовах глобалізації фінансових ринків / М. Д. Алексеєнко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 29. – С. 323-332.