Стратегічні партнерства підприємств як стратегічний імператив в умовах «нової економіки»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто фактори «нової економіки», що спонукають підприємства вступати до стратегічних партнерств, основні причини формування партнерств. Визначено сутність стратегічних партнерств як необхідного в динамічних ринкових умовах заходу щодо забезпечення подальшого розвитку підприємств та набуття і підтримки конкурентних переваг.
The article deals with the factors of the "new economy" that encourage enterprises to enter into strategic partnerships, key reasons of partnerships. The article defines the essence of strategic partnerships as required in dynamic market conditions, measures to ensure further development of enterprises and to acquire and maintain competitive advantages.
Description
Keywords
стратегічні партнерства підприємств, «нова економіка», конкурентні переваги, співробітництво, співконкуренція, strategic partnership of enterprises, «new economy», competition advantages, «co-competition»
Citation
Махова Г. В. Стратегічні партнерства підприємств як стратегічний імператив в умовах «нової економіки» / Г. В. Махова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Економіка підприємства: теорія і практика : в 2 ч. – Ч. 2. – С. 92–98.