Процес формування дилерської мережі та критерії відбору учасників каналу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено основні аспекти розвитку системи розподілу, розроблено рекомендації щодо формування посередницької мережі. Сформовано критерії оцінки учасників каналу розподілу.
This article explores the main aspects of the distribution system, recommendations for the formation of intermediary network. The publication formes criteria for evaluating a channel of distribution.
Description
Keywords
ринок, маркетинг, канали розподілу, дилер, market, marketing, distribution channels, dealer
Citation
Непша П. В. Процес формування дилерської мережі та критерії відбору учасників каналу/ П. В. Непша // Економіка та підприємництво: зб. наук. праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – 2011. – Вип. 27. – С.287–295