Фазові та параметричні портрети ключових математичних моделей нелінійної економічної динаміки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Для низки математичних моделей (ММ), що відносяться до числа ключових у комп’ютерному моделюванні динаміки економічних систем, розроблено методику якісного дослідження, результати якого відображаються не тільки фазовими портретами. Привертається увага до так званих параметричних портретів: як відомо, саме коефіцієнтами ММ детермінуються різноманітні режими протікання економічних процесів. Через довільні комбінації ключових моделей, тобто взаємодії їх фазових і параметричних портретів, проявляється хитросплетіння економічних подій та сценарії їх розвитку.
The qualitative research methodology has been created for a number of mathematical models (MM), which are among the key dynamics models in computer simulation of economic systems. Some results of this methodology are shown here not only on the phase portraits. Attention is given to the so-called parametric portraits: as you know, the MM coefficients determine different flow regimes of economic processes. Throught some random combination of key models, i.e. interaction of their parametric and phase portraits were shown scenes of economic events and scenarios of models development.
Description
Keywords
нелінійна динаміка, математичні моделі, фазовий і параметричний портрет
Citation
Коляда Ю. В. Фазові та параметричні портрети ключових математичних моделей нелінійної економічної динаміки / Ю. В. Коляда // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 82. – С. 74–90.