Фіскальний механізм регулювання інвестиційних процесів

No Thumbnail Available
Date
2023-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних домінант функціонування фіскального механізму регулювання інвестиційних процесів та розробленню науково-практичних рекомендацій щодо покращання фіскальних можливостей активізації інвестиційної діяльності усіх економічних агентів. The dissertation is devoted to the substantiation of the theoretical and methodological dominants of the functioning of the fiscal mechanism for regulating investment processes and the development of scientific and practical recommendations for improving the fiscal possibilities of activating the investment activity of all economic agents.
Description
Keywords
інвестиції, фіск, фіскальний механізм регулювання інвестиційних процесів, фіскальна політика, бюджет, податки, бюджетні видатки, державний борг, державні гарантії, інвестиційні податкові пільги, бюджетні інвестиції, investments, fisc, fiscal mechanism for regulating investment processes, fiscal policy, budget, taxes, budget expenditures, state debt, state guarantees, investment tax benefits, budget investments
Citation
Руденко В. В. Фіскальний механізм регулювання інвестиційних процесів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Руденко Вікторія Василівна ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2023. – 40 c.