Управління портфелем брендів підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-09-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті критично опрацьовано підходи до забезпечення ефективності маркетингового управління портфелями брендів.
The article critically analyzes approaches to ensure the effectiveness of the marketing management of portfolio brands.
В статье критически проанализированы подходы к обеспечению эффективности маркетингового управления портфелями брендов.
Description
Keywords
маркетинг, портфель, бренд, брендінг, marketing, portfolio, brand, branding, маркетинг, портфель, бренд, брендинг
Citation
Шпір М. Ф. Управління портфелем брендів підприємств / М. Ф. Шпір // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; відп. ред. А. Ф. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 14, ч. 2. – С. 129–134.