Проблемні питання фінансового забезпечення діяльності компанії у сфері будівництва

Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена проблемним питанням фінансового забезпечення реалізації підприємствами будівельних проектів. Проаналізовано актуальні тенденції розвитку галузі та запропоновано напрями використання при фінансуванні будівельних проектів похідних цінних паперів, зокрема, опціонів.
Description
Keywords
фінансування, будівництво, цінні папери, деривативи, опціони, закладні
Citation
Лесько М. В. Проблемні питання фінансового забезпечення діяльності компанії у сфері будівництва / М. В. Лесько // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 21. – С. 279–289.