Порівняльний аналіз ефективності використання традиційних та інноваційних методів викладання іноземних мов у нелінгвістичних ВНЗ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-01-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Моруга К. О. Порівняльний аналіз ефективності використання традиційних та інноваційних методів викладання іноземних мов у нелінгвістичних ВНЗ / К. О. Моруга, Ю. М. Мендрух, Л. В. Лимар // Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 31 січ. 2013 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот, О. І. Олексюк, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 159.