Сутність та зміст трансакційних витрат, їх класифікація

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті визначено сутність та зміст трансакційних витрат у рамках сучасної економічної теорії. Проаналізовано теоретичні підходи до їх класифікації.
Description
Keywords
трансакційні витрати, трансакції, економічна теорія, нова інституціональна теорія, інституційна трансформація
Citation
Данильчук І. В. Сутність та зміст трансакційних витрат, їх класифікація / І. В. Данильчук // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 22–23. – С. 27–33.