Формування інвестиційних ресурсів в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-01-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядаються питання формування та використання інвестиційних ресурсів вітчизняними підприємствами, проаналізовано динаміку структури джерел фінансування капітальних інвестицій та визначено проблеми формування інвестиційних ресурсів в умовах кризи.
The article deals with the problems of generation and use of investment resources by domestic enterprises; dynamics of the structure of capital investment funding sources is analyzed and the problems of investment resources generation in times of crisis are defined.
Description
Keywords
інвестиції, нвестиційні ресурси, джерела фінансування капітальних інвестицій, іноземні інвестиції, investment, investment resources, capital investment funding sources, foreign investment
Citation
Майорова Т. В. Формування інвестиційних ресурсів в Україні / Т. В. Майорова // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 15. – С. 122–132.