Трансформація підходів до оцінювання ефективності фірми за критерієм економічної доданої вартості

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто необхідність застосування в управлінській діяльності підприємств концепції економічної доданої вартості. Приведена укрупнена класифікація видів вартості підприємства залежно від зацікавлених сторін підприємницької діяльності. Проаналізована методика розрахунку економічної доданої вартості. Запропоновано нові можливості застосування результату визначення економічної доданої вартості різними учасниками підприємницької діяльності.
The article deals with the necessity of application the concept of economic value added in the management activities of enterprises. The paper presents an integrated classification of types of enterprise value depending on the stakeholders of business activities. The work analyzes the calculation method of economic value added. This article proposes a new possibility of the result application of the determination of economic value added of the various business participants.
Description
Keywords
вартісний менеджмент, економічна додана вартість, учасники підприємницької діяльності, cost management, value based management, economic value added
Citation
Данильченко С. С. Трансформація підходів до оцінювання ефективності фірми за критерієм економічної доданої вартості / С. С. Данильченко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 25. – С. 73–79.