Нестандартні форми зайнятості в системі трансформації соціально-трудових відносин

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-06-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Узагальнено чинники трансформації соціально- трудових відносин в умовах становлення нової економіки. Розкрито особливості та визначено перспективи розвитку нестандартних форм зайнятості.
Factors of transformation of social and labor relations in the conditions or the new economy are generalized. The features and perspectives of non-standard forms of employment are revealed.
Обобщены факторы трансформации социально- трудовых отношений в условиях становления новой экономики. Раскрыты особенности и определены перспективы развития нестандартных форм занятости.
Description
Keywords
трансформація соціально-трудових відносин, нестандартні форми зайнятості, гнучка зайнятість, дистанційна зайнятість, запозичена праця, transformation of social and labor relations, non-standard forms of employment, flexible employment, telecommuting employment, borrowed labor, трансформация социально-трудовых отношений, нестандартные формы занятости, гибкая занятость, дистанционная занятость, заемный труд
Citation
Бойчук Н. С. Нестандартні форми зайнятості в системі трансформації соціально-трудових відносин / Н. С. Бойчук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 139-147.