Теорії ресурсних ризиків у системі управління розвитком підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-09-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Наведено аргументацію доцільності застосування ризик-менеджменту при наявності обмежених виробничих ресурсів. Визначено основні причини виникнення ризиків втрати специфічних ресурсів і компетенцій підприємства. Визначено зв’язок ресурсних ризиків з управлінням розвитком підприємства.
The argumentation of applying risk-management when limited productive resources are available is presented. The main reasons of risks development are determined, caused by loss of specific resources and competences of the company. The relationship between resource risks and business development management is formed.
Представлена аргументация целесообразности применения риск-менеджмента при наличии ограниченных производственных ресурсов. Определены основные причины возникновения рисков при потери специфических ресурсов и компетенций предприятия. Сформирована связь ресурсных рисков с управлением развитием предприятия.
Description
Keywords
ресурсні ризики, управління розвитком підприємства, resource risks, business development management, ресурсные риски, управление развитием предприятия
Citation
Клименко С. М. Теорії ресурсних ризиків у системі управління розвитком підприємства / С. М. Клименко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 30. – С. 26–33.