Особливості формування корпоративної соціальної відповідальності бізнесу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто особливості формування корпоративної соціальної відповідальності як невід’ємної складової розвитку бізнесу і підприємництва. Виявлено основні проблематичні моменти, форми реалізації та пріоритетні напрями розвитку цього процесу.
The article deals with the peculiarities of corporate social responsibility as an integral part of business development and entrepreneurship. The work identifies the main problem areas, forms of exercise and priorities for the development of this process.
Рассмотрены особенности корпоративной социальной ответственности как неотъемлемой части развития бизнеса и предпринимательства. Выявлены основные проблемные точки, формы осуществления и приоритетные направления развития этого процесса.
Description
Keywords
корпоративна соціальна відповідальність, бізнес, стратегія, розвиток, соціально активні підприємства, соціальні проекти, соціальна політика, corporate social responsibility, business, strategy, development, socially active enterprises, social projects, social policy, корпоративная социальная ответственность, бизнес, стратегия, развитие, социально активные предприятия, социальные проекты, социальная политика
Citation
Зоря Т. М. Особливості формування корпоративної соціальної відповідальності бізнесу / Т. М. Зоря // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 68-75.