Формування адаптивної маркетингової стратегії розвитку туристичного підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-03-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто визначення понять «туристичний продукт» і «туристична послуга», запропоновано алгоритм формування адаптивної маркетингової стратегії та наведено особливості її використання для підприємств туристичної галузі.
The article considered definition of «tourism product» and «travel services», an algorithm for adaptive formation of marketing strategy and the features of its use for the tourism industry.
Description
Keywords
маркетинг, комплекс маркетингу, маркетингова стратегія, ринок, підприємство, управління, туристична послуга, туристичний продукт, marketing, marketing mix, marketing strategy, market, enterprise management, tourism, tourism product
Citation
Бобрицька Н. Д. Формування адаптивної маркетингової стратегії розвитку туристичного підприємства / Н. Д. Бобрицька // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. С. І. Дем’яненко]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 144–153.